Máte právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který můžete zasílat na adresu:

Moriko s.r.o., Štefánikova 36, 737 01 Český Těšín nebo emailem na: info@behshop.cz.

Zboží nám musíte vrátit do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.

Nejjednodušší způsob je zaslání vyplněného formuláře spolu s vráceným zbožím na výše uvedenou adresu.

V případě odstoupení od smlouvy vám vrátíme přijaté peněžní prostředky do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to převodem na bankovní účet. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, nejsme povinni vám vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než nám vrátíte zboží.

Zboží byste měli vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a pokud možno v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém jste je převzali. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní nebo poškozené, jsme oprávněni vrácenou kupní cenu snížit o odpovídající částku.

Odstoupíte-li od kupní smlouvy, nesete náklady spojené s navrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Více o odstoupení od kupní smlouvy se dozvíte v obchodních podmínkách.